Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.10.2019 13:04 Regulamin Organizacyjny MCPR (31.05.2019r)
30.07.2019 08:34 UCHWAŁA NR X/141/2019 RADY MIASTA ZAMOŚĆ w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
11.01.2019 11:43 UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
11.01.2019 11:42 UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
11.01.2019 11:37 UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
12.12.2018 11:45 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
01.10.2018 11:31 Uchwała Nr XLV/564/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
08.08.2018 08:12 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
04.01.2018 09:15 UCHWAŁA NR XXXV/446/2017 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
20.12.2016 09:16 UCHWAŁA NR XXIV/299/2016 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

1 2 3 4 5 następna