Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.08.2021 14:29 Zarządzenie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego MCPR
21.07.2020 10:18 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR z dnia 15 lipca 2020 roku
29.04.2020 17:00 Uchwałę Rady Miasta Zamość Nr XVIII/302/2020 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób bezdomnych z terenu Miasta Zamość w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
21.01.2020 09:29 UCHWAŁA NR XV/261/2019 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
14.01.2020 08:19 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR z dnia 16 grudnia 2019 roku
16.10.2019 13:04 Regulamin Organizacyjny MCPR (31.05.2019r)
30.07.2019 08:34 UCHWAŁA NR X/141/2019 RADY MIASTA ZAMOŚĆ w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
11.01.2019 11:43 UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych.
11.01.2019 11:42 UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
11.01.2019 11:37 UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywania dla Miasta Zamość "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

1 2 3 4 5 następna