Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
01.10.2018 11:31 Uchwała Nr XLV/564/2018 Rady Miasta Zamość z dnia 1 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych
17.09.2018 14:44 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
08.08.2018 08:12 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
21.06.2018 09:00 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
22.05.2018 10:39 Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego MCPR
22.05.2018 10:38 Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego MCPR
04.01.2018 09:15 UCHWAŁA NR XXXV/446/2017 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania
20.12.2016 09:16 UCHWAŁA NR XXIV/299/2016 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Statutu Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu
04.11.2016 07:51 Uchwała dot. usług opiekuńczych
17.03.2015 23:32 UCHWAŁA NR XXXVII/402/2014 RADY MIASTA ZAMOŚĆ z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatk

1 2 3 4 następna