Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2021 14:14 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2021 r. na realizację w 2022 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.
18.11.2021 14:12 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 18.11.2021 r. na realizację w 2022 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
11.08.2021 12:57 Zarządzenie Nr 194/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).
13.07.2021 10:44 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 12 lipca 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej (II etap).
17.05.2021 14:51 Zarządzenie Nr 117/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Opieka wytchnieniowa – edycja 2021.
17.05.2021 14:50 Zarządzenie Nr 116/2021 Prezydenta Miasta Zamość z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.
14.04.2021 14:56 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert z dnia 14 kwietnia 2021 r. na realizację zadania - „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.
09.04.2021 14:16 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość z dnia 9 kwietnia 2021 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania – Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
21.12.2020 13:59 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej
21.12.2020 13:57 Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny w 2021 roku.

1 2 3 4 5 6 następna