Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.08.2019 11:47 Unieważnienie otwartego konkursu ofert z dnia 15 lipca 2019 roku na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – Zadanie 2 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego
07.08.2019 11:44 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 15 lipca 2019 r. na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019 - Zadanie 1 Opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego i Zadanie 3 Opieka wytchnieniowa w formie specjalistycznego poradnictwa.
15.07.2019 13:51 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
28.02.2019 13:47 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 25 stycznia 2019 roku na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2019.
28.01.2019 09:27 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
18.12.2018 09:09 Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 16 listopada 2018 roku na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w roku 2019
17.12.2018 15:08 Zarządzenia Prezydenta Miasta Zamość w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.
20.11.2018 15:58 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.
16.11.2018 13:20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
16.11.2018 08:14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość Nr 200/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 18 października 2018 roku na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.

1 2 3 4 5 6 następna