Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.11.2018 15:58 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.
16.11.2018 13:20 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
16.11.2018 08:14 Zarządzenie Prezydenta Miasta Zamość Nr 200/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z dnia 18 października 2018 roku na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - Program Aktywności Lokalnej dla osób niepełnosprawnych.
18.10.2018 15:06 Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Miasta Zamość i zaprasza do składania ofert
12.02.2018 15:13 Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert z dnia 12 stycznia 2018 roku na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 roku.
12.01.2018 14:52 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o konkursie ofert na realizację w 2018 roku zadania z zakresu wspierania rodziny.
22.12.2017 12:13 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2017 r. na realizację w 2018 roku zadań z zakresu wspierania rodziny.
19.12.2017 13:07 Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zamość o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 20 listopada 2017 r. na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
20.11.2017 16:00 Prezydent Miasta Zamość ogłasza owarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu wspierania rodziny.
20.11.2017 15:57 Prezydent Miasta Zamość ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz działalności na rzecz integtacji i reintegracji zawdowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1 2 3 4 5 6 następna