Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Wszystkie informacje publiczne, które nie są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, a które są w zasobach Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępniane są w tutejszym Centrum na pisemny wniosek.

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.