Obsługa osób z niepełnosprawnością w Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu

 Serwis/ strona internetowa MCPR w Zamość dla osób z wadą wzroku 
Z myślą o osobach z wadą wzroku przygotowaliśmy stronę internetową MCPR
w Zamościu w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście.
Aby przejść do strony w wersji dla osób słabo widzących kliknij
w link: http://www.mcpr.zamosc.pl/?contrast=3 

 W Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57 osoby z dysfunkcją ruchu oraz poruszające się na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z następujących ułatwień:

Podjazd dla osób z niepełnosprawnością do budynku MCPR  znajduje się przy głównym wejściu.

Osoby z dysfunkcją ruchu oraz poruszające się na wózku inwalidzkim obsługiwane są w pokoju dyżurnym na parterze budynku. Informacja o numerze pokoju dyżurnego znajduje się na tablicy informacyjnej.

Na parterze budynku w korytarzu znajduje się dzwonek oznaczony tabliczką za pomocą którego można wezwać pracownika. Wezwany pracownik, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu dokonania kompleksowej obsługi zgodnie z kompetencjami. Informacja o dzwonku znajduje się na tablicy informacyjnej.

 

Korzystanie z usług tłumacza języka migowego w Miejskim Centrum Pomocy  Rodzinie w Zamościu:

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu zapewnia bezpłatny dostęp do usług tłumacza migowego. Świadczenie usługi realizowane jest podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie MCPR w Zamościu ul. Lwowska 57 oraz
w Delegaturze LUW ul. Partyzantów 3 poprzez:

  • pośrednictwo tłumacza PJM – polskiego języka migowego
  • pośrednictwo tłumacz SJM- systemu językowo-migowego
  • dla osoby głuchoniewidomej może to być tłumacz przewodnik, nazwany
    w ustawie tłumaczem SKOGN (systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, trzeba powiadomić o tym MCPR
ul. Lwowska 57 (np. mailem, faksem, listownie lub poprzez inną osobę telefonicznie) 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwiać sprawę w MCPR.

Osoby z niepełnosprawnością z uwagi na trwałe lub okresowe trudności
w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się
z MCPR za pomocą:

  • fax-u nr 84 677 56 40 oraz 84 639 18 66
  • poczty elektronicznej: administracja@mcpr.zamosc.pl
  • strony internetowej http://www.mcpr.zamosc.pl/

Dostępne środki komunikacji:                                                                                

e-mail: administracja@mcpr.zamosc.pl

Kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu ul. Lwowska 57
nr tel. (84) 677 56 30, nr fax. (84) 677 56 40

Część pracowników Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu została przeszkolona w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBSŁUGA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Paweł Michalski
Data publikacji:06.12.2018 11:18
Informację aktualizował:Paweł Michalski
Data aktualizacji:06.12.2018 11:18