pomoc

 

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40

administracja@mcpr.zamosc.pl
Godziny pracy poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 do 15.30
piątki w godz. 7.30 do 15.00
wtorki w godz. 8.00 do 16.30

 

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
DYREKTOR Halina Rycak ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50
e-mail: halina.rycak@mcpr.zamosc.pl

przyjmowanie interesantów - wtorki
w godzinach 8.00 do 16.30
ZASTĘPCA DYREKTORA Małgorzata Żołyńska ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50

e-mail: malgorzata.zolynska@mcpr.zamosc.pl
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Izabela Kurys
główny księgowy

ul. Partyzantów 3
pok. 326, tel. 84 677 66 72

ksiegowosc@mcpr.zamosc.pl

 

SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA Joanna Jurgielewicz
kierownik

ul. Partyzantów 3
pok. 303, tel. 84 677 66 73

joanna.jurgielewicz@mcpr.zamosc.pl

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ Anna Bałdyga
kierownik
ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Maria Czopko
kierownik

 

Elżbieta Kucyk
z-ca kierownika

ul. Lwowska 57
pok. 17, tel. 84 677 56 41
w godz. od 7.30 do 9.30


ul. Partyzantów 3,
pok. 310, tel. 84 677 66 10
fax 84 677 65 42

swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY Marcin Stopa
kierownik
ul. Lwowska 57
pok. 7, tel. 84 677 56 37

 

 

 

 

DZIAŁY
REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI
Wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym, oznakowanym wywieszką z napisem pokój dyżurny

REJONY OPIEKUŃCZE
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW METODYCZNO-ORGANIZACYJNYCH pok. 15, tel. 84 677 56 39
SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA

ul. Partyzantów 3,
pok. 303, tel. 84 677 66 73
pok. 305, tel. 84 677 66 22

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, PROGRAMÓW, STRATEGII
I OBSŁUGI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ul. Lwowska 57,
pok. 17, tel. 84 677 56 41
pok. 6, tel. 84 677 56 48

poradnictwo@mcpr.zamosc.pl

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 

ul. Partyzantów 3
pok. 307, tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

rehabilitacja@mcpr.zamosc.pl

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH l. Partyzantów 3
pok. 201, tel. 84 677 66 09 swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

ul. Partyzantów 3
pok. 38, tel. 84 677 65 24, 84 677 65 12

dodatki@mcpr.zamosc.pl
STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
RADCOWIE PRAWNI ul. Lwowska 57
pok. 7, tel. 84 677 56 37

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pomoc
Podmiot udostępniający informację:Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informację opublikował:Sławomir Rapa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2004 12:44