MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40

administracja@mcpr.zamosc.pl
Godziny pracy poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godz. 7.30 do 15.30
wtorki w godz. 8.00 do 16.00

 

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
DYREKTOR Halina Rycak

 

ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50
 

przyjmowanie interesantów - wtorki
w godzinach 8.00 do 16.30

ZASTĘPCA DYREKTORA Małgorzata Żołyńska

ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50
 

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Izabela Kurys
główny księgowy

ul. Partyzantów 3
pok. 326, tel. 84 677 66 72
 

SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA Joanna Jurgielewicz
kierownik

ul. Partyzantów 3
pok. 303, tel. 84 677 66 73
 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Anna Bałdyga
kierownik

Magdalena Muszyńska
z-ca kierownika

ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
pok. 11, tel. 84 677 56 33
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ


Elżbieta Kucyk
Kierownik

ul. Lwowska 57
pok. 10, tel. 84 677 56 31
w godz. od 7.30 do 9.30


ul. Partyzantów 3,
pok. 310, tel. 84 677 66 10
fax 84 677 65 42
 

 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY Marcin Stopa
kierownik
ul. Lwowska 57
pok. 15, tel. 84 677 56 39

 

 

 

 

DZIAŁY
REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI
Wszystkie wnioski o udzielenie pomocy oraz zgłoszenia (osobiste i telefoniczne) z zakresu świadczeń pomocy społecznej są przyjmowane  w Zespole do spraw pierwszego kontaktu ul Lwowska 57, pok. 5.
tel. 84 677 56 47
 
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW METODYCZNO-ORGANIZACYJNYCH pok. 15, tel. 84 677 56 39
SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA

ul. Partyzantów 3,
pok. 303, tel. 84 677 66 73
pok. 305, tel. 84 677 66 22

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, PROGRAMÓW, STRATEGII
I OBSŁUGI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ul. Lwowska 57,
pok. 17, tel. 84 677 56 41
pok. 8, tel. 84 677 56 35

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 

ul. Partyzantów 3
pok. 307, tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

 

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH ul. Partyzantów 3
pok. 201, tel. 84 677 66 09 
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

ul. Partyzantów 3
pok. 38, tel. 84 677 65 24, 84 677 65 12

STANOWISKO PRACY DS. KADR ul. Lwowska 57
pok. 17, tel. 84 677 56 41
STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
RADCA PRAWNY ul. Lwowska 57
pok. 17, tel. 84 677 56 41

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pomoc
Podmiot udostępniający informację:Zamość
Informację opublikował:Sławomir Rapa
Data publikacji:02.04.2004 12:44
Informację aktualizował:Sławomir Rapa
Data aktualizacji:31.08.2021 11:44