pomoc

 

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ZAMOŚCIU
ul. Lwowska 57
22-400 Zamość
tel. 84 677 56 30
fax. 84 677 56 40

administracja@mcpr.zamosc.pl
Godziny pracy poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 do 15.30
piątki w godz. 7.30 do 15.00
wtorki w godz. 8.00 do 16.30

 

 

KIEROWNICTWO JEDNOSTKI
DYREKTOR Halina Rycak ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50
e-mail: halina.rycak@mcpr.zamosc.pl

przyjmowanie interesantów - wtorki
w godzinach 8.00 do 16.30
ZASTĘPCA DYREKTORA Małgorzata Żołyńska ul. Lwowska 57
pok. nr 14
tel. 84 677 56 50

e-mail: malgorzata.zolynska@mcpr.zamosc.pl
DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY Izabela Kurys
główny księgowy

ul. Partyzantów 3
pok. 326, tel. 84 677 66 72

ksiegowosc@mcpr.zamosc.pl

 

SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA Joanna Jurgielewicz
kierownik

ul. Partyzantów 3
pok. 303, tel. 84 677 66 73

joanna.jurgielewicz@mcpr.zamosc.pl

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Anna Bałdyga
kierownik

Magdalena Muszyńska
z-ca kierownika

ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
pok. 11, tel. 84 677 56 33
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ

Maria Czopko
kierownik

 

Elżbieta Kucyk
z-ca kierownika

ul. Lwowska 57
pok. 10, tel. 84 677 56 31
w godz. od 7.30 do 9.30


ul. Partyzantów 3,
pok. 310, tel. 84 677 66 10
fax 84 677 65 42

swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY Marcin Stopa
kierownik
ul. Lwowska 57
pok. 7, tel. 84 677 56 37

 

 

 

 

DZIAŁY
REJONOWI PRACOWNICY SOCJALNI
Wszystkie dni tygodnia w pokoju dyżurnym, oznakowanym wywieszką z napisem pokój dyżurny

REJONY OPIEKUŃCZE
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DO SPRAW METODYCZNO-ORGANIZACYJNYCH pok. 15, tel. 84 677 56 39
SEKCJA DS. PIECZY ZASTĘPCZEJ, DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ I OŚRODKÓW WSPARCIA

ul. Partyzantów 3,
pok. 303, tel. 84 677 66 73
pok. 305, tel. 84 677 66 22

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO, PROGRAMÓW, STRATEGII
I OBSŁUGI ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

ul. Lwowska 57,
pok. 17, tel. 84 677 56 41
pok. 6, tel. 84 677 56 48

poradnictwo@mcpr.zamosc.pl

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 

ul. Partyzantów 3
pok. 307, tel. 84 677 66 68, 84 677 66 14

rehabilitacja@mcpr.zamosc.pl

 

WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH l. Partyzantów 3
pok. 201, tel. 84 677 66 09 swiadczeniarodzinne@mcpr.zamosc.pl
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY DS. DODATKÓW MIESZKANIOWYCH I ENERGETYCZNYCH

ul. Partyzantów 3
pok. 38, tel. 84 677 65 24, 84 677 65 12

dodatki@mcpr.zamosc.pl
STANOWISKO PRACY DS. KADR ul. Lwowska 57
pok. 17, tel. 84 677 56 41
STANOWISKO PRACY DS. KONTROLI ul. Lwowska 57
pok. 12, tel. 84 677 56 32
ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH ul. Lwowska 57
pok. 7, tel. 84 677 56 36

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:pomoc
Podmiot udostępniający informację:Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informację opublikował:Sławomir Rapa
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:02.04.2004 12:44