Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2010 oraz zamierzenia na 2011 rok

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu jest jednostką organizacyjną Miasta Zamość, instytucją wykonującą zadania z zakresu pomocy społecznej należące do właściwości gminy i powiatu. Realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania określone w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, ustawie o świadczeniach rodzinnych, ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz przepisach innych ustaw.

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji powyższych zadań prowadzi szeroką współpracę z organizacjami pozarządowymi, zarządami osiedli, Kościołem Katolickim i innymi kościołami, sądem opiekuńczym, szkołami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Działalność MCPR finansowana jest ze środków budżetu miasta oraz ze środków budżetu państwa.

 

pełne sprawozdanie dostępne w załączniku poniżej

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu za rok 2010 oraz zamierzenia na 2011 rok
Podmiot udostępniający informację:Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie
Informację opublikował:Paweł Michalski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:01.04.2011 09:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż